naar hoofdpagina

Welkom

Hartelijk welkom op de website van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel.

Binnen ons samenwerkingsverband werken wij met schoolbesturen, scholen en ketenpartners samen om leerlingen in het primair onderwijs passend onderwijs te bieden.

De scholen aangesloten bij ons samenwerkingsverband zijn gevestigd in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel).

Mocht u op de website niet de informatie vinden die u zoekt, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Afwezigheid medewerkers samenwerkingsverband Aan den IJssel

In verband met de adviezen vanuit de overheid is besloten dat de medewerkers van samenwerkingsverband Aan den IJssel met ingang van 22 november 2021 zoveel mogelijk thuis werken. 

Mocht u een van de medewerkers (dringend) willen spreken, wilt u dan een boodschap inspreken op het antwoordapparaat? Deze boodschap wordt verzonden naar het e-mail adres: info@aandenijssel.nl en wordt gelezen door het secretariaat.

Vanzelfsprekend kunt u ook een e-mail sturen waarin u de vraagstelling verwoord, waarna wij u zullen terugbellen of via e-mail zullen reageren.

Ter informatie: op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn wij op nummer 010-8200101 telefonisch bereikbaar van 08.30 – 16.00 uur.

 

Nieuws

Nieuwsbrief december 2021

Lees in de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. 

maandag 20 december 2021
Even voorstellen: Inge Korfer

Inge Korfker is met ingang van 1 oktober 2021 orthopedagoog voor  samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij fungeert als aanspreekpunt en denkt mee met intern begeleiders en directies bij het versterken van de basisondersteuning en het realiseren van extra ondersteuning op de scholen. Verder is zij actief betrokken bij complexe casuïstiek en combinaties tussen onderwijs en jeugdzorg (OZA). Inge werkte als onderwijsbegeleider voor verschillende schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en daarvoor als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider.

woensdag 15 september 2021
Even voorstellen

De heer Jos Gerards is directeur-bestuurder a.i. van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

maandag 02 augustus 2021
Nieuws vanuit de ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad verwelkomt met ingang van het schooljaar 2021-2022 twee nieuwe leden, t.w. mevrouw F. Jongekrijg (personeelsgeleding) en de heer J. Bosveld (oudergeleding).

donderdag 01 juli 2021
Herziening Handreiking Schoolondersteuningsteams
Naar aanleiding van de evaluatie van de handreiking door jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, zijn aandachts- en ontwikkelpunten opgepakt. Het herziene document is een compacte versie met diverse doorklikmogelijkheden.
dinsdag 13 juli 2021

Agenda

woensdag
16-02-2022 09:30 uur

Werkbezoek raad van toezicht
donderdag
24-02-2022 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep
donderdag
17-03-2022 19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad

volledige agenda