naar hoofdpagina

Welkom

Berichtgeving inzake coronavirus

Het primair onderwijs is relatief ‘normaal’ gestart, al is er de nodige spanning hoe het schooljaar zich zal ontwikkelen als gevolg van het Coronavirus.

Hopelijk krijgen we dit schooljaar als samenleving / onderwijs niet meer te maken met lockdowns zoals in het vorige schooljaar. Het blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar door het volgen van de richtlijnen van het RIVM kunnen we meewerken aan het voorkomen van (wijdverspreide) besmetting. 

Uiteraard houden wij als samenwerkingsverband ons ook aan de voorgeschreven regels. Daarom vinden fysieke overleggen en vergaderingen plaats op locaties die de gewenste onderlinge afstand van 1,5 meter voldoende kunnen borgen, en nemen we de hygiëne-maatregelen in acht. Voor bijeenkomsten waar dit niet te waarborgen is, wordt online vergaderd. Hopelijk kunnen we elkaar zo binnen afzienbare tijd weer op een ongedwongen manier écht ontmoeten. 

Bereikbaarheid samenwerkingsverband

De medewerkers van het samenwerkings-verband werken op kantoor en zijn voor vragen en lopende zaken bereikbaar via de e-mail info@aandenijssel.nl, dan wel telefonisch van dinsdag t/m vrijdag onder het nummer 010 820 01 01.

Nieuws

Vakantie

In verband met de herfstvakantie is ons kantoor gesloten van 19 oktober t/m 27 oktober 2020. De e-mail zal beperkt worden gelezen.

zaterdag 17 oktober 2020
Nieuws vanuit de ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad heeft haar jaarverslag 2019-2020 gepubliceerd. Bent u geïnteresseerd in deelname in de ondersteuningsplanraad, dan kun u contact opnemen door het sturen van een e-mail naar opr@aandenijssel.nl

donderdag 10 september 2020
Nieuwsbrief september 2020
Lees in de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.
vrijdag 04 september 2020
Herziening Handreiking Schoolondersteuningsteams
Naar aanleiding van de evaluatie van de handreiking door jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, zijn aandachts- en ontwikkelpunten opgepakt. Het herziene document is een compacte versie met diverse doorklikmogelijkheden.
vrijdag 03 juli 2020

Agenda

dinsdag
27-10-2020 11:00 uur

Klankbordgroep bijeenkomst
dinsdag
27-10-2020 13:30 uur

Netwerk intern begeleiders
dinsdag
03-11-2020 10:30 uur

Vergadering auditcommissie
donderdag
19-11-2020 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

volledige agenda