naar hoofdpagina

Welkom

Hartelijk welkom op de website van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel.

Binnen ons samenwerkingsverband werken wij met schoolbesturen, scholen en ketenpartners samen om leerlingen in het primair onderwijs passend onderwijs te bieden.

De scholen aangesloten bij ons samenwerkingsverband zijn gevestigd in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel).

Mocht u op de website niet de informatie vinden die u zoekt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Nieuws

Vakantie

In verband met de herfstvakantie is ons kantoor gesloten van 18 oktober t/m 22 oktober a.s. Gedurende deze periode zal de e-mail beperkt worden gelezen.

Fijne vakantie toegewenst!

donderdag 14 oktober 2021
Even voorstellen

De heer Jos Gerards is directeur-bestuurder a.i. van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

maandag 02 augustus 2021
Even voorstellen: Inge Korfer

Inge Korfker is met ingang van 1 oktober 2021 orthopedagoog voor  samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij fungeert als aanspreekpunt en denkt mee met intern begeleiders en directies bij het versterken van de basisondersteuning en het realiseren van extra ondersteuning op de scholen. Verder is zij actief betrokken bij complexe casuïstiek en combinaties tussen onderwijs en jeugdzorg (OZA). Inge werkte als onderwijsbegeleider voor verschillende schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en daarvoor als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider.

woensdag 15 september 2021
Agenda Klankbordgroepbijeenkomst

Wij zijn verheugd dat de klankbordgroepbijeenkomst weer fysiek kan plaatsvinden. U vindt de uitnodiging voor de bijeenkomst hieronder.

dinsdag 16 maart 2021
Agenda IB-netwerkbijeenkomst

Wij zijn verheugd dat de IB Netwerk bijeenkomst weer fysiek kan plaatsvinden. U vindt de uitnodiging voor de bijeenkomst hieronder.

dinsdag 16 maart 2021
Nieuwsbrief september 2021

Lees in de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. 

maandag 27 september 2021
Nieuws vanuit de ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad verwelkomt met ingang van het schooljaar 2021-2022 twee nieuwe leden, t.w. mevrouw F. Jongekrijg (personeelsgeleding) en de heer J. Bosveld (oudergeleding).

donderdag 01 juli 2021
Herziening Handreiking Schoolondersteuningsteams
Naar aanleiding van de evaluatie van de handreiking door jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, zijn aandachts- en ontwikkelpunten opgepakt. Het herziene document is een compacte versie met diverse doorklikmogelijkheden.
dinsdag 13 juli 2021

Agenda

dinsdag
26-10-2021 10:00 uur

Klankbordgroep bijeenkomst
dinsdag
26-10-2021 13:00 uur

IB-netwerk
dinsdag
02-11-2021 10:30 uur

Vergadering auditcommissie
donderdag
04-11-2021 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

volledige agenda