Skip to main content

Welkom

Berichtgeving inzake coronavirus

Beste collega’s, 

Helaas moeten de scholen voor de tweede keer hun deuren sluiten. Hoewel dit zeer ingrijpend is voor de scholen, ouders en leerlingen zijn we gelukkig meer bedreven in het geven van onderwijs op afstand. 

De huidige maatregelen hebben voor samenwerkingsverband Aan den IJssel geen specifieke gevolgen. De vergaderingen van de Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen vinden doorgang. Ook kunnen scholen een appèl blijven doen op de begeleiders passend onderwijs van Educé. Geplande bijeenkomsten vinden online plaats.

Voor vragen en lopende zaken is het samenwerkingsverband bereikbaar via de e-mail info@aandenijssel.nl, dan wel telefonisch van dinsdag t/m vrijdag onder nummer 010 8200101.  

Laten we hopen dat de schoolsluiting bijdraagt aan het beteugelen van het coronavirus. We wensen jullie veel succes met het geven van onderwijs op afstand. 

Met vriendelijke groet, 
Manon Sierat

Nieuws

Vakantie

In verband met de meivakantie is ons kantoor gesloten van 3 mei t/m 14 mei a.s. Gedurende deze periode wordt de e-mail beperkt gelezen.

Een mooie vakantie toegewenst!

maandag 22 februari 2021
Wisseling directeur-bestuurder

Zoals eerder gecommuniceerd, heeft mevrouw Kiek Broekman, per 1 januari a.s. haar loopbaan bij samenwerkingsverband Aan den IJssel beëindigd.

Volgend uit de corona periode heeft een aangepaste wijze van afscheid nemen plaatsgevonden; samen met de nieuwe directeur-bestuurder, mevrouw Manon Sierat. Er wordt met plezier teruggekeken op de mooie momenten.

Mevrouw Sierat kijkt uit naar een mooie samenwerking!

dinsdag 15 december 2020
Nieuwsbrief december 2020

Lees in de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. 

Onder andere een terugblik op de klankbordgroep bijeenkomst en de ib-netwerkbijeenkomst.

Maar ook informatie over de leerkring rekenen, de overstaproute en het inspectiebezoek.

 

 


 

donderdag 10 december 2020
Rapport inspectie van het onderwijs

In oktober 2020 heeft de inspectie van het onderwijs een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij samenwerkingsverband Aan den IJssel. Het definitieve rapport is op de website geplaatst.

Wij zijn blij met dit mooie resultaat.

vrijdag 27 november 2020
De OverstapRoute 2020-2021 is gereed

De OverstapRoute voor dit schooljaar is gereed. Voor inzage in De OverstapRoute verwijzen wij u naar de website van Koers VO (www.koersvo.nl).

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Team De OverstapRoute van Koers VO.

vrijdag 30 oktober 2020
Nieuws vanuit de ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad heeft haar jaarverslag 2019-2020 gepubliceerd. Bent u geïnteresseerd in deelname in de ondersteuningsplanraad, dan kun u contact opnemen door het sturen van een e-mail naar opr@aandenijssel.nl

donderdag 10 september 2020
Herziening Handreiking Schoolondersteuningsteams
Naar aanleiding van de evaluatie van de handreiking door jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, zijn aandachts- en ontwikkelpunten opgepakt. Het herziene document is een compacte versie met diverse doorklikmogelijkheden.
vrijdag 03 juli 2020

Agenda

woensdag
19-05-2021 19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad
dinsdag
25-05-2021 10:30 uur

Vergadering auditcommissie
donderdag
03-06-2021 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep
donderdag
17-06-2021 19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad

volledige agenda