naar hoofdpagina

Even voorstellen

Mevrouw Leontien van der Leeden-Nederlof, directeur-bestuurder

Mevrouw Leontien van der Leeden-Nederlof is per 1 augustus 2022 directeur-bestuurder van samenwerkingsverband Aan den IJssel. Uit hoofde hiervan is zij het bevoegd gezag van samenwerkingsverband Aan den IJssel en geeft zij leiding aan de medewerkers van het stafbureau.

Mevrouw Maaike Hoogvliet, beleidsmedewerker

Mevrouw Maaike Hoogvliet is als beleidsmedewerker werkzaam voor samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij heeft specifieke taken op het gebied van met name beleid en financiën en heeft een klankbord functie voor de directeur-bestuurder

Inge Korfker, orthopedagoog

Mevrouw Inge Korfker is orthopedagoog binnen samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij is het aanspreekpunt voor directies en intern begeleiders voor het versterken van de basisondersteuning en het realiseren van extra ondersteuning op de scholen. Verder is zij actief betrokken bij complexe casuïstiek en combinaties tussen onderwijs en jeugdzorg (OZA).

Milly Garritsen, secretarieel medewerker

Milly Garritsen verzorgt de secretariële en administratieve taken van samenwerkingsverband Aan den IJssel en van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Daarnaast ondersteunt zij de overige teamleden en commissieleden.