naar hoofdpagina

Speciaal onderwijs, cluster 2

Auris ondersteunt leerlingen bij problemen met spraak, gehoor en taal. 

Auris

Als je doof of slechthorend bent, heeft dat invloed op wie je bent. En op je rol in de samenleving. Hetzelfde geldt als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt. Wanneer jij of je omgeving daardoor hinder ervaart, kun je bij Auris terecht. Onze medewerkers zijn experts in horen, spreken en taal. Samen zorgen wij dat jij je optimaal ontwikkelt. Zo kun jij effectief meedoen aan de samenleving.

Meer informatie leest u in het document ondersteuningsmogelijkheden van Auris in het onderwijs. Meer informatie over de Koninklijke Auris groep vindt u op www.auris.nl.