naar hoofdpagina

Gemeenten

De uitgangspunten voor de samenwerking tussen samenwerkingsverband Aan den IJssel en de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas passen in een werkmodel met drie lagen: een sterke basis, steun waar nodig en arrangementen waar het moet. De gewenste beweging in de transitie naar zowel passend onderwijs als binnen het jeugdhulpdomein, is dat ouders en kinderen met ondersteuningsvragen zoveel mogelijk vroegtijdig en in de basis hun antwoord vinden.