naar hoofdpagina

Koers VO

Elk jaar maken ongeveer 190.000 leerlingen de overstap van het primair (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Scholen voor primair onderwijs geven alle schoolverlaters een advies over het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. Als gevolg van de nieuwe wetgeving rondom de verplichte eindtoets heeft het schooladvies vanaf schooljaar 2014 – 2015 een centrale plaats bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Mede daarom is een goede kwaliteit van het schooladvies van toenemend belang.

 

Uitgebreide informatie over het schooladvies en veranderingen rond de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs is te vinden op: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Passend onderwijs in het vo en vso in onze regio, regio Koers VO

Januari: binnenkort start de inschrijving voor het voortgezet (speciaal) onderwijs voor de leerlingen in groep 8 die aan het einde van dit schooljaar de basisschool verlaten. Voor de meeste leerlingen zal het zoeken en vinden van een passende vo-school geen probleem zijn. Een deel van de leerlingen heeft (extra) ondersteuning nodig om ook het voortgezet onderwijs met succes te kunnen doorlopen. De basisschool heeft ongetwijfeld in beeld welke leerlingen uit groep 8 meer of minder ondersteuning nodig zullen hebben. Koers VO heeft onlangs een procedure opgesteld voor schoolverlaters vanuit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal onderwijs die overstappen naar het vso en daar een TLV voor nodig hebben. Betreffende pagina website Koers VO: http://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/toelating-tot-vso-2/

 

Nadere informatie omtrent de schoolprofielen vindt u op de website van Koers VO: www.koersvo.nl.

 

Voor documentatie over dit onderwerp op de website van samenwerkingsverband Aan den IJssel wordt u verwezen naar de button Documenten → Koers VO. Bij vragen over de documenten kunt u contact opnemen met het secretariaat van het samenwerkingsverband: info@aandenijssel.nl