naar hoofdpagina

Beleid

Kernopdracht

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

 

Motto

Het samenwerkingsverband voert deze kernopdracht uit onder het motto: Een sterke basis, steun waar nodig en specialistische arrangementen als het moet!

 

 

 

Ter illustratie is onderstaand de piramide geplaatst die de missie van het samenwerkingsverband weergeeft.

De beleidsdocumenten (de route van de ondersteuningstoewijzing en het stroomschema) vindt u onder de button Documenten → Beleid → Ondersteuningstoewijzing.

 

Informatie over het beleid vindt u in de (publieksversie) ondersteuningsplan, in de rechterkolom.  Het nieuwe ondersteuningsplan is beschikbaar in mei 2023.