naar hoofdpagina

Beleidsadviesgroep

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel heeft een beleidsadviesgroep ingericht.

De doelen van de beleidsadviesgroep zijn:

 • het vervullen van een signaalfunctie en fungeren als klankbord voor de achterban (de scholen) en voor de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband ten aanzien van de bovenschoolse processen en de ontwikkelingenvoorbereiding
 • het bijdragen aan de voorbereiding van de klankbordgroepbijeenkomsten.

Daarnaast hebben de leden recht van advies inzake het beleid.

De beleidsgroep bestaat uit een afvaardiging van directeuren en intern begeleiders per gemeente. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de besturen.

De volgende leden hebben zitting in de beleidsadviesgroep:

Namens Stichting Blick op onderwijs:

 • de heer D. Marcussen
  directeur obs Klim-op

Namens Scholengroep Holland:

 • Mevrouw K. Kalisvaart
  directeur de Terp

Namens PCPO Capelle / Krimpen:

 • Mevrouw M. de Paauw
  directeur pcbs de Fontein en sbo de Balans

Namens PCPO Nieuwerkerk aan den IJssel:

 • Mevrouw W. Verdoold
  directeur pcbs Elimschool

Namens BOOR:

 • Mevrouw M. Stolwerk
  directeur so De Piloot

Namens LEV-WN:

 • De heer N. Buchner
  directeur Kindcentrum - sbo de Cirkel

Namens Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs:

 • Mevrouw M. de Blois
  directeur kbs Pieter Bas

Namens Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland:

 • Mevrouw M. Hupkens
  directeur Rudolf Steiner school

De beleidsadviesgroep is te bereiken via: info@aandenijssel.nl

Agenda

Documenten