naar hoofdpagina

Beleidsadviesgroep

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel heeft een beleidsadviesgroep ingericht.
De doelen van de beleidsadviesgroep zijn:
- het vervullen van een signaalfunctie en fungeren als klankbord voor de achterban (de scholen)
  en voor de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband ten aanzien van de bovenschoolse processen
  en de ontwikkelingenvoorbereiding
- het bijdragen aan de voorbereiding van de klankbordgroepbijeenkomsten.

Daarnaast hebben de leden recht van advies inzake het beleid.
De beleidsgroep bestaat uit een afvaardiging van directeuren en intern begeleiders per gemeente. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de besturen.

De volgende leden hebben zitting in de beleidsadviesgroep:

Namens Stichting Blick op onderwijs:
De heer D. Marcussen, obs Klim-op.

Namens Scholengroep Holland:
Mevrouw K. Kalisvaart, directeur de Terp

Namens PCPO Capelle / Krimpen:
Mevrouw E. Zegers, directeur pcbs de Fontein en sbo de Balans

Namens PCPO Nieuwerkerk aan den IJssel:
Mevrouw E. Hage, directeur pcbs Rehobothschool

Namens BOOR:
Mevrouw M. Stolwerk, so de Piloot

Namens LEV-WN:
De heer N. Buchner, directeur gsbo de Cirkel.

Namens Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs:
mevrouw L. van der Horst, directeur De Contrabas

Namens Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland:
De heer B. Simons, directeur Rudolf Steiner school.

De beleidsadviesgroep is te bereiken via: info@aandenijssel.nl

Agenda

donderdag

26-09-2019
13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

donderdag

28-11-2019
13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

donderdag

13-02-2020
13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

donderdag

04-06-2020
13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

Documenten