naar hoofdpagina

Beleidsadviesgroep

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel heeft een beleidsadviesgroep ingericht.

De doelen van de beleidsadviesgroep zijn:

 • het vervullen van een signaalfunctie en fungeren als klankbord voor de achterban (de scholen) en voor de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband ten aanzien van de bovenschoolse processen en de ontwikkelingenvoorbereiding
 • het bijdragen aan de voorbereiding van de klankbordgroepbijeenkomsten.

Daarnaast hebben de leden recht van advies inzake het beleid.

De beleidsgroep bestaat uit een afvaardiging van directeuren en intern begeleiders per gemeente. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de besturen.

De volgende leden hebben zitting in de beleidsadviesgroep:

Namens Stichting Blick op onderwijs:

 • De heer D. Marcussen
  obs Klim-op.

Namens Scholengroep Holland:

 • Mevrouw K. Kalisvaart
  directeur de Terp

Namens PCPO Capelle / Krimpen:

 • Mevrouw E. Zegers
  directeur pcbs de Fontein en sbo de Balans

Namens PCPO Nieuwerkerk aan den IJssel:

 • Mevrouw E. Hage
  directeur pcbs Rehobothschool

Namens BOOR:

 • Mevrouw M. Stolwerk
  so de Piloot

Namens LEV-WN:

 • De heer N. Buchner
  directeur gsbo de Cirkel

Namens Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs:

 • mevrouw L. van der Horst
  directeur De Contrabas

Namens Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland:

 • De heer B. Simons
  directeur Rudolf Steiner school

De beleidsadviesgroep is te bereiken via: info@aandenijssel.nl

Agenda

Vergadering beleidsadviesgroep
Startdatum en -tijd:
donderdag 3 juni 2021 13:30
Einddatum en -tijd:
donderdag 3 juni 2021 15:30
Terugkerende afspraak
Eenmalige afspraak
Prioriteit:
Normale prioriteit
Categorie:
Beleidsadviesgroep
Beschrijving:

Geef beschrijving van de afspraak

Beheerd door Milly Garritsen Op vrijdag 29 mei 2020

Documenten