naar hoofdpagina

 Commissie toelaatbaarheidsverklaringen
en extra ondersteuning

Taken commissie:

De commissie besluit over:

  • de toelaatbaarheid van de, onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallende, leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs

  • de toekenning van extra ondersteuning, te weten Herstart.

  • het monitoren van de toegekende en niet toegekende aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring resp. extra ondersteuning, zoals genoemd in artikel 11.

Samenstelling commissie:

De commissie bestaat uit drie leden, te weten:

Voorzitter:

  • De heer Dries Emmen
    (voorzitter.tlv@aandenijssel.nl)

Leden:

  • Mevrouw Janet Reedijk-Derwort
  • Mevrouw Hanneke Graveland-Nuijten.

De leden van de commissie zijn niet verbonden in een arbeidsrechtelijke relatie met een van de organisaties voor primair dan wel speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband.

 

Agenda