naar hoofdpagina

 Commissie toelaatbaarheidsverklaringen
en extra ondersteuning

Taken commissie:

De commissie besluit over:

 • de toelaatbaarheid van de, onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallende, leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs

 • de toekenning van extra ondersteuning, te weten herstart.

 • het monitoren van de toegekende en niet toegekende aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring resp. extra ondersteuning, zoals genoemd in artikel 11.

Samenstelling commissie:

De commissie bestaat uit twee leden, te weten:

 • voorzitter
  mevrouw drs. M.W.J. van de Wiel-Krols
  (voorzitter.tlv@aandenijssel.nl)

 • lid
  de heer drs. A.A.M. Renders.
 • één van de leden bedoeld in lid 1 bezit expertise op het gebied van cluster 3 of 4.
 • de leden van de commissie zijn niet verbonden in een arbeidsrechtelijke relatie met een van de organisaties voor primair dan wel speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband.

 

Agenda

vrijdag

27-09-2019
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

08-11-2019
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

13-12-2019
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

24-01-2020
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

21-02-2020
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

20-03-2020
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

17-04-2020
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

05-06-2020
09:00 uur

Vergadering commissie TLV

vrijdag

03-07-2020
09:00 uur

Vergadering commissie TLV