naar hoofdpagina

 Klankbordgroep bijeenkomst

De klankbordgroep bijeenkomst wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de klankbordgroep bijeenkomsten worden directies, intern- en ambulant begeleiders en andere professionals uitgenodigd. Deze bijeenkomsten richten zich op het bespreken van de (inhoudelijke) realisatie van het beleid en op het voorleggen en bespreken van ontwikkelingen.

Agenda