naar hoofdpagina

 Klankbordgroepbijeenkomst

De klankbordgroep bijeenkomst wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de klankbordgroep bijeenkomsten worden directies, intern- en ambulant begeleiders uitgenodigd. Deze bijeenkomsten richten zich op het bespreken van de (inhoudelijke) realisatie van het beleid en op het voorleggen en bespreken van ontwikkelingen.

Vergaderdata van de klankbordgroep bijeenkomst in het schooljaar 2019-2020 zijn:
12 november 2019; 11.00 - 13.00 uur
31 maart 2020; 11.00 - 13.00 uur

Agenda