naar hoofdpagina

Intern begeleiders

 Netwerken Intern Begeleiders

Het IB-netwerk (een ongedeeld overleg voor alle intern begeleiders van het samenwerkingsverband) wordt twee keer per schooljaar gehouden voor alle intern begeleiders en ambulant begeleiders, verbonden aan de scholen van samenwerkingsverband Aan den IJssel.

Tijdens het IB-netwerk worden inhoudelijke thema’s aan de orde gesteld zoals: de handreiking van het ondersteuningsteam op schoolniveau, de werkprocessen van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen, casuïstiek, terugplaatsingen en verkenning arrangementen onderwijs en zorg.

Voor de IB-netwerken worden regelmatig partners vanuit de gemeenten (beleidsmedewerkers en medewerkers CJG’s / KrimpenWijzer) uitgenodigd. Gewoonlijk zijn tijdens de IB-netwerken circa 60 personen aanwezig. Incidenteel wordt op gemeentelijk niveau een bijeenkomst georganiseerd, met als doel de betrokken partijen te informeren omtrent de laatste ontwikkelingen binnen samenwerkingsverband Aan den IJssel

Agenda