naar hoofdpagina

 Ondersteuningsplanraad

 

De wetgeving rond passend onderwijs bepaalt onder meer dat er door het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad is ingesteld. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eenmaal per vier jaar opstelt. Alle ouders en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen zich voor de ondersteuningsplanraad verkiesbaar stellen.
De leden van de medezeggenschapsraden van de scholen kiezen vervolgens de leden van de ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad bestaan voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders.

De ondersteuningsplanraad is te bereiken via: opr@aandenijssel.nl

De volgende leden hebben zitting in de ondersteuningsplanraad:

Ouders:

  • Mevrouw I. Dubelaar, verbonden aan kbs de Wingerd, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Mevrouw A. van Keulen, verbonden aan kbs de Wingerd, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Mevrouw D. Konz, werkgroep communicatie, verbonden aan kbs de Vijfster, Capelle aan den IJssel
  • Mevrouw K. Noordanus, verbonden aan obs Kortland, Krimpen aan den IJssel.

Personeel:

  • Mevrouw R. Goodijk, verbonden aan gbs Het Mozaïek, Krimpen aan den IJssel
  • Mevrouw D. Verwest, verbonden aan obs Klim-op, Capelle aan den IJssel
  • Mevrouw M. Boin, verbonden aan kbs de Wingerd, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Vacant.

Vergaderdata van de ondersteuningsplanraad in het schooljaar 2019-2020 zijn:
2 oktober 2019; 19.30 - 21.30 uur
10 december 2019; 19.30 - 21.30 uur
5 maart 2020; 19.30 - 21.30 uur
14 mei 2020; 19.30 - 21.30 uur
18 juni 2020; 19.30 - 21.30 uur.

Agenda

woensdag

02-10-2019
19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad

dinsdag

10-12-2019
19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad

donderdag

05-03-2020
19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad

donderdag

14-05-2020
19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad

donderdag

18-06-2020
19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad