naar hoofdpagina

Ondersteuningsplanraad

De wetgeving rond passend onderwijs bepaalt onder meer dat er door het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad is ingesteld. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op de (meerjaren)begroting en het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eenmaal per vier jaar opstelt. Alle ouders en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen zich voor de ondersteuningsplanraad verkiesbaar stellen. De leden van de medezeggenschapsraden van de scholen kiezen vervolgens de leden van de ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad bestaan voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders.

Samenstelling ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is te bereiken via: opr@aandenijssel.nl

De volgende leden hebben zitting in de ondersteuningsplanraad:

Ouders:

  • Mevrouw A. van Keulen, verbonden aan kbs de Wingerd, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Mevrouw T.  van der Plicht, verbonden aan obs West, Capelle aan den IJssel
  • Mevrouw S. Verweij, verbonden aan kbs de Vijfster, Capelle aan den IJssel
  • Mevrouw C. van Zuylen, verbonden aan Jenaplanschool De Terp, Nieuwerkerk aan den IJssel en sbo de Bouwsteen, Capelle aan den IJssel

Personeel:

  • Mevrouw R. Goodijk, verbonden aan sbo De Cirkel, Capelle aan den IJssel
  • Mevrouw F. Jongekrijg, verbonden aan pcbs Gideonschool, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Mevrouw C. Schouten, verbonden aan pcbs De Wegwijzer, Krimpen aan den IJssel
  • Mevrouw J. Visser, verbonden aan Blick op onderwijs, Capelle aan den IJssel

Agenda