naar hoofdpagina

Over ons

Stichting Samenwerkingsverband Aan den IJssel (PO 2818) is sinds 2013 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan meer dan 9.000 leerlingen op 32 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel). De dagelijkse leiding en het bestuur van het samenwerkingsverband is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, die hierbij wordt ondersteund door stafmedewerkers:

 

Mevrouw Leontien van der Leeden-Nederlof, directeur-bestuurder

Mevrouw Leontien van der Leeden-Nederlof is per 1 augustus 2022 directeur-bestuurder van samenwerkingsverband Aan den IJssel. Uit hoofde hiervan is zij het bevoegd gezag van samenwerkingsverband Aan den IJssel en geeft zij leiding aan de medewerkers van het stafbureau.

 

Mevrouw Maaike Hoogvliet, beleidsmedewerker

Mevrouw Maaike Hoogvliet is als beleidsmedewerker werkzaam voor samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij heeft specifieke taken op het gebied van met name beleid en financiën en heeft een klankbord functie voor de directeur-bestuurder

 

Mevrouw Inge Korfker, orthopedagoog

Mevrouw Inge Korfker is orthopedagoog binnen samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij is het aanspreekpunt voor directies en intern begeleiders voor het versterken van de basisondersteuning en het realiseren van extra ondersteuning op de scholen. Verder is zij actief betrokken bij complexe casuïstiek en combinaties tussen onderwijs en jeugdzorg (OZA).

 

Mevrouw Milly Garritsen, secretarieel medewerker

Milly Garritsen verzorgt de secretariële en administratieve taken van samenwerkingsverband Aan den IJssel en van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Daarnaast ondersteunt zij de overige teamleden en commissieleden.

Onze scholen hebben samen de zorgplicht om voor alle kinderen in de drie gemeenten een zo passend mogelijke plek te bieden. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een speciale (basis)school die het kind beter kan ondersteunen. Ouders worden bij passend onderwijs nauw betrokken.
Intern wordt toezicht gehouden op de doelrealisatie en de besturing door een Raad van Commissarissen (RvT) waarin - naast 2 onafhankelijke leden – vertegenwoordigers van de 11 aangesloten schoolbesturen zitting hebben. 

Op onze website vindt u o.a. informatie met betrekking tot het beleid, de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen / extra ondersteuning, de besturen, de scholen, de ondersteuningsplanraad, ketenpartners, etc.
 

Expertiseteam Aan den IJssel

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband Aan den IJssel
Postadres en bezoekadres: De Linie 3M, 2905 AX  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 8200101
E-mail: info@aandenijssel.nl
Website: www.aandenijssel.nl

Werkdagen mevrouw Leontien van der Leeden: (flexibel) maandag t/m vrijdag.
Werkdagen mevrouw Maaike Hoogvliet: maandag en woensdag.
Werkdagen mevrouw Inge Korfker: (flexibel) voornamelijk op dinsdag en donderdag.
Werkdagen mevrouw Milly Garritsen: dinsdag, donderdag, vrijdag.