naar hoofdpagina

Over ons

Stichting Samenwerkingsverband Aan den IJssel (PO 2818) is sinds 2013 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan meer dan 9.000 leerlingen op 32 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel). De dagelijkse leiding en het bestuur van het samenwerkingsverband is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, die hierbij wordt ondersteund door stafmedewerkers:

 

de heer Jos Gerards, directeur-bestuurder (a.i.)

Jos Gerards is een ervaren interim bestuurder in het primair - en voortgezet onderwijs en gespecialiseerd in passend onderwijs. 

Hij is het bestuur en bevoegd gezag van samenwerkingsverband Aan den IJssel en geeft leiding aan het stafbureau.

 

mevrouw Maaike Hoogvliet, beleidsmedewerker

Maaike Hoogvliet is op basis van een stageplek toegevoegd aan het team van samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij studeert bestuurskunde en heeft specifieke taken op het gebied van beleid en financiën en heeft een klankbord functie voor de directeur-bestuurder.

 

mevrouw Inge Korfker, orthopedagoog

Inge Korfker is de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Zij is het aanspreekpunt voor directies en intern begeleiders voor het versterken van de basisondersteuning en het realiseren van extra ondersteuning op de scholen. Verder is zij actief betrokken bij complexe casuïstiek en combinaties tussen onderwijs en jeugdzorg (OZA).

 

mevrouw Milly Garritsen, secretarieel medewerker

Milly Garritsen verzorgt de secretariële en administratieve taken van samenwerkingsverband Aan den IJssel en van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Daarnaast ondersteunt zij de overige teamleden en commissieleden.

Onze scholen hebben samen de zorgplicht om voor alle kinderen in de drie gemeenten een zo passend mogelijke plek te bieden. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een speciale (basis)school die het kind beter kan ondersteunen. Ouders worden bij passend onderwijs nauw betrokken.
Intern wordt toezicht gehouden op de doelrealisatie en de besturing door een Raad van Commissarissen (RvT) waarin - naast 2 onafhankelijke leden – vertegenwoordigers van de 11 aangesloten schoolbesturen zitting hebben. 

Op onze website vindt u o.a. informatie met betrekking tot het beleid, de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen / extra ondersteuning, de besturen, de scholen, de ondersteuningsplanraad, ketenpartners, etc.

 

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband Aan den IJssel
Postadres en bezoekadres: de Linie 7J, 2905 AX  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 8200101
E-mail: info@aandenijssel.nl
Website: www.aandenijssel.nl

Werkdagen de heer Jos Gerards: (flexibel) op maandag t/m vrijdag.
Werkdagen mevrouw Maaike Hoogvliet: maandag en woensdag.
Werkdagen mevrouw Inge Korfker: (flexibel) voornamelijk op dinsdag en donderdag.
Werkdagen mevrouw Milly Garritsen: dinsdag, donderdag, vrijdag.