Skip to main content

Over ons

Samenwerkingsverband Aan den IJssel is opgericht in 2013 en kent de stichtingsvorm. Er zijn elf besturen aangesloten, welke gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 36 scholen / vestigingen en waar ruim 9.200 leerlingen onderwijs ontvangen. De scholen staan in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel).

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft medewerkers aangesteld in de Centrale dienst . De medewerkers zijn mevrouw Manon (M.) Sierat, directeur-bestuurder en mevrouw Milly (M.J.) Garritsen, secretarieel medewerkster. De dagelijkse leiding en uitvoering van het samenwerkingsverband is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, die hierin wordt ondersteund door de secretarieel medewerkster.

Met de stelselherziening passend onderwijs per 1 augustus 2014, hebben de scholen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te bieden: de zorgplicht. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een andere school die het kind beter kan ondersteunen. Ouders worden daarbij nauw betrokken.

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel ondersteunt hierin de scholen door een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren.

Op onze website vindt u o.a. informatie met betrekking tot het beleid, de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen / extra ondersteuning, de besturen, de scholen, de ondersteuningsplanraad, ketenpartners, etc.

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband Aan den IJssel
Postadres en bezoekadres: de Linie 7J, 2905 AX  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 8200101
E-mail: info@aandenijssel.nl
Website: www.aandenijssel.nl

Werkdagen mevrouw Manon Sierat: maandag t/m vrijdag.
Werkdagen mevrouw Milly Garritsen: dinsdag, donderdag, vrijdag.