naar hoofdpagina

 Raad van toezicht

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel kent de stichtingsvorm.

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, die bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten schoolbesturen aangevuld met twee externe leden. De raad van toezicht heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. Dit ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad van toezicht. De auditcommissie adviseert de raad van toezicht over de te verlenen goedkeuring inzake de financiën, de begroting en de jaarrekening. De remuneratiecommissie, een zogenaamde werkgeverscommissie binnen de raad van toezicht, geeft het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder vorm. Beide commissies bereiden besluiten voor de raad van toezicht, voor.

De raad van toezicht hecht er aan zich goed op de hoogte te stellen van de diverse ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Om die reden wordt minimaal eenmaal per jaar een werkbezoek afgelegd (o.a. bij de aangesloten scholen voor speciaal (basis)onderwijs).

Agenda