naar hoofdpagina

Heeft uw kind een visuele of auditieve belemmering?

Voor cluster 1 en 2 onderwijs gelden aparte regels. Cluster 1 scholen zijn gericht op leerlingen met een visuele beperking. Op cluster 2 scholen kunnen slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis terecht. Onderwijs is aangepast en wordt gegeven in kleine groepen. Cluster 1 en 2 onderwijs is er in basis- en voortgezet onderwijs.​

Cluster 1 scholen

Op cluster 1 scholen kunnen leerlingen terecht die blind of slechtziend zijn. Vaak hebben deze leerlingen naast de visuele beperking ook één of meerdere andere ondersteuningsbehoeften. De meeste leerlingen met een visuele beperking gaan naar het reguliere onderwijs, eventueel met extra ondersteuning. 

Cluster 2 scholen

Cluster 2 scholen bieden een plek aan leerlingen die doof of slechthorend zijn. Daarnaast kunnen op deze scholen ook leerlingen terecht die veel moeite hebben met communiceren. 

Aanmelden en toelating

Om onderwijs te volgen op een cluster 1 of 2 school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze vraagt u aan via de school waar uw kind naartoe gaat of wil gaan. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld door de commissie van onderzoek van de instelling voor cluster 1 of 2 onderwijs. Bij de beoordeling kijkt de commissie naar de criteria die zij hierover hebben opgesteld. U kunt deze criteria inzien op de website of opvragen bij de instelling. De commissie bepaalt ook hoe lang de toelaatbaarheidsverklaring geldig is en hoe uw kind op school begeleid wordt.

Ondersteuning op een reguliere school

Als een leerling niet toelaatbaar is tot een cluster 1 of 2 school is het soms wel mogelijk aanspraak te maken op ondersteuning op een reguliere school. De commissie van onderzoek doet daarover uitspraak bij een aanvraag. Komt uw kind ook daarvoor niet in aanmerking? Dan kan de commissie van onderzoek wel adviseren over de begeleiding van uw kind.

Geen zorgplicht

Cluster 1 en 2 scholen hebben geen zorgplicht. Kan uw kind niet op de school blijven? Dan heeft de school een inspanningsverplichting. Dat betekent dat de school gedurende 8 weken zijn uiterste best moet doen om een passende plek voor uw kind te vinden op een andere school.

Meer informatie over cluster 1 en 2 scholen vindt u onder andere op de website van het Ministerie van Onderwijs en op de website van Ouders & Onderwijs, waar bovenstaande tekst vandaan komt. Ook kunt u meer informatie vinden op onze eigen website