naar hoofdpagina

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband. Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. U vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

In de schoolgids staat informatie over het schoolondersteuningsprofiel van uw school. Dat is verplicht. Het schoolondersteuningsprofiel van uw school vindt u meestal via de schoolwebsite of in het schoolplan. Als u er om vraagt moet de school het u verstrekken.

Bron: Ouders & Onderwijs