naar hoofdpagina


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen. De autoriteit Persoonsgegevens wordt de centrale instantie (AP).

Samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft in samenwerking met de CED-groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per
25 mei 2018 geldt voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft samenwerkingsverband Aan den IJssel conform de regelgeving een externe Functionaris Gegevensbescherming van de CED-groep benoemd in de persoon van mevrouw Angela Groen.

Voor relevante documenten verwijzen wij u naar Documenten  Privacy.