naar hoofdpagina

Scholen

Met de stelselherziening passend onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te bieden. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een andere school die het kind beter kan ondersteunen. Ouders worden daarbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede plek te kunnen bieden, is samenwerking tussen reguliere en speciale (basis)scholen van groot belang.

De volgende landelijke stroomschema's zorgplicht zijn beschikbaar:

  • zorgplicht als de leerling al op school zit (voor po en vo)
  • zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school
  • zorgplicht aanmelding bij sbao of (vs)o-school.