Aanvragen aanvullende bekostiging asielzoekers en Oekraïense kinderen

19 maart 2024

Home > Aanvragen aanvullende bekostiging asielzoekers en Oekraïense kinderen

Een school kan aanvullende bekostiging aanvragen voor o.a. asielzoekers, Oekraiënse kinderen en (overige) vreemdelingen. Op 1 april a.s. is het weer tijd om de aanvraag te doen. Op dit peilmoment tel je per brinnummer het aantal van de hiervoor genoemde kinderen die:

  1. korter dan 1 jaar in Nederland zijn of 
  2. langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland zijn. 

Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je lezen op de website van LOWAN of via DUO.Ook staat op de website van LOWAN een overzicht van de betreffende bedragen.

Deadline en indienen

De aanvullende bekostiging moet uiterlijk 30 april worden ingediend. Wij raden altijd aan dit digitaal te doen via mijnduo. Indien dit niet lukt, kan dit ook worden gedaan via het formulier van DUO, te downloaden op de website van LOWAN of via DUO. In dat geval moet het formulier op tijd per post worden verzonden aan DUO.

Online spreekuur bekostiging van LOWAN

Heb je vragen over het aanvragen van de aanvullende bekostiging? Dan kun je je aanmelden voor een online spreekuur van LOWAN. In dit spreekuur nemen ze de regels rondom de bekostiging, gaan ze in op casussen en wordt er praktische informatie uitgewisseld. Dit zijn de data:

  • Donderdag 21 maart 13:00 – 14:00 uur
  • Dinsdag 2 april 11:00 – 12:00 uur
  • Woensdag 3 april 10:00 – 11:00 uur
  • Maandag 8 april 10:00 – 11:00 uur
  • Vrijdag 12 april 10:00 – 11:00 uur

Meld je aan