Bijeenkomst Klankbordgroep 13 februari 2024

29 januari 2024

Home > Bijeenkomst Klankbordgroep 13 februari 2024

Op 13 februari vind weer een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. We nodigen onze directeuren, intern begeleiders en partners uit het sociaal domein van harte uit om deze dag samen met ons stil te staan bij de ontwikkelingen in onze regio en te onderzoeken waar (nog) beter samengewerkt kan worden.

Programma

Op het programma staan onder andere de volgende zaken:

  • een verdiepende presentatie over wat nu precies onder basisondersteuning en wat onder extra ondersteuning valt;
  • een presentatie van de resultaten van de Monitor Basisondersteuning;
  • de stand van zaken rondom thuiszittende leerlingen, samen met inzichten rondom mogelijke interventies

In de middag komen de lokale werkkringen weer bijeen.

Praktische informatie

De bijeenkomst wordt gehouden van 9.30 – 15.30 uur bij Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL te Krimpen aan den IJssel.
Inloop is vanaf 9.00 uur.

Aanmelden

Tot uiterlijk 5 februari a.s. kun je je via deze link aanmelden voor de bijeenkomst.