Brochures digitaal afstandsonderwijs

19 januari 2024

Home > Brochures digitaal afstandsonderwijs

Als leerlingen door psychische of lichamelijke klachten niet naar school kunnen, hebben ze nog steeds recht op onderwijs. Digitaal onderwijs kan dan waardevol zijn. OC&W heeft hierover brochures samengesteld voor ouders en voor professionals. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de onderwijsinspectie moet instemmen met afstandsonderwijs en wat er in het OPP moet staan.

Kijk ook eens op lesopafstand.nl voor meer informatie over afstandsonderwijs.