Auditcommissie

Doelgroep

De auditcommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht.

Doel

Adviserende rol richting de raad van toezicht over de te verlenen goedkeuring inzake de financiën, de begroting en de jaarrekening

Datum

1 februari 2024

Tijd

10:30 - 12:00
Categorie

Volgende Keer