Auditcommissie

Doelgroep

De auditcommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht.

Doel

Adviserende rol richting de raad van toezicht over de te verlenen goedkeuring inzake de financiën, de begroting en de jaarrekening

Datum

30 mei 2024

Tijd

10:30 - 12:00
Categorie