Klankbordgroepbijeenkomst

Doelgroep

directies, intern begeleiders en ambulant begeleiders van de scholen aangesloten bij samenwerkingsverband Aan den IJssel en betrokkenen ondersteuningsstructuur.

Doel

voorbereiden van beleid, zorgdragen voor een stevige basis in de scholen, leren van en met elkaar en een goede samenwerking.

Werkwijze

bespreken inhoudelijke (beleids)thema’s, ontwikkelingen en praktijkervaringen.

Datum

28 mei 2024
Verlopen!

Tijd

09:00 - 16:00
Categorie