Ondersteuningsplanraad

Doelgroep

Leden van de ondersteuningsplanraad.

Doel

Instemmen met de begroting en het ondersteuningsplan, en het adviseren van de directeur-bestuurder.

Datum

30 januari 2024

Tijd

19:30 - 21:30

Volgende Keer