Gezocht: lid voor personeelsgeleding Ondersteuningsplanraad

24 juni 2024

Home > Gezocht: lid voor personeelsgeleding Ondersteuningsplanraad

Voor het nieuwe schooljaar (2024-2025) is de Ondersteuningsplanraad (OPR) van SWV Aan den IJssel op zoek naar een nieuw lid voor de personeelsgeleding.

Wat doet de OPR

De OPR is de medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband. De belangrijkste taken van de OPR hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Dit houdt in dat een bestuurder het voorgenomen besluit alleen mag uitvoeren als de OPR daarmee akkoord gaat. Als lid heb je dus echt echt invloed!

Verder wordt de OPR geïnformeerd over de verdere uitwerking van het ondersteuningsplan, stellen de leden de bestuurder vragen, volgen ze deze kritisch en adviseren deze gevraagd en ongevraagd over het verdere verloop van de uitvoering van het ondersteuningsplan. Neem voor meer informatie vooral een kijkje op de pagina van de Ondersteuningsplanraad.

Vergoedingen leden OPR

De OPR vergadert minimaal 4 keer per jaar. De leden ontvangen een financiële vergoeding, berekend per actief deelgenomen vergadering.

Procedure

Wil je je kandidaat stellen? Dat kan door het digitale “OPR formulier kandidaatstelling” uiterlijk 30 juni 2024 in te vullen. Bij aanmelding van meerdere kandidaten, zal er een verkiezing worden gehouden. In dat geval worden alle MR-en verzocht te stemmen, waarbij geldt dat de MR-personeelsgeleding gezamenlijk één stem uitbrengt op de voorkeurskandidaat. Uiterlijk 1 september a.s. zal de OPR de uitslag van de verkiezing bekend maken. Op onze website vind je meer informatie over het samenwerkingsverband en de OPR. En ben je benieuwd naar het verhaal van één van de huidige leden? Lees dat vooral het verhaal van Cora Schouten. Zijn er vragen? Deze kunnen worden gemaild aan voorzitter van de OPR.