Handboek taalonderwijs ná de nieuwkomersklas

2 juni 2024

Home > Handboek taalonderwijs ná de nieuwkomersklas

Hoe bied je (taal)onderwijs aan nieuwkomers binnen een reguliere klas? Na een jaar intensief taalonderwijs in de nieuwkomersklas stromen leerlingen uit naar reguliere basisscholen, thuis nabij. Er is hard gewerkt in de nieuwkomersklas. De kinderen leren de Nederlandse taal, lezen, spellen en rekenen in een andere taal. Sommige kinderen komen binnen zonder enige onderwijservaring. Ook hebben ze tijd nodig om emotioneel te landen, maken ze grote veranderingen mee en is er vaak sprake van rouw of een trauma.

Ondanks hun grote inzet, werken de kinderen de achterstanden ten opzichte van Nederlandse leeftijdsgenoten in dat eerste jaar niet weg. Literatuur geeft aan dat de leerling 5 tot 7 jaar nodig heeft om op het taalniveau van Nederlandse leeftijdsgenoten te komen. De kinderen die doorstromen hebben dus extra zorg en aandacht nodig. Dat roept de vraag op hoe de reguliere scholen het onderwijs in kunnen richten voor deze leerlingen.

Nieuw handboek met tips en adviezen voor onderwijs aan nieuwkomers

Om leerkrachten hierin te ondersteunen, is er een nieuw handboek geschreven met tips en adviezen rondom het lesgeven aan nieuwkomers. Dit kun je verwachten:

  • In het eerste hoofdstuk worden adviezen gegeven voor het creëren van een veilige leeromgeving.
  • Vervolgens besteedt hoofdstuk 2 aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het contact met ouders.
  • In hoofdstuk 4 staat een overzicht van de fasen van taalverwerving en hoe een leerkracht in kan spelen op die verschillende fasen.
  • In hoofdstuk 5 staat per schoolvak welke aanpassingen gemaakt kunnen worden. Het streven is om geen grootse aanpassingen te doen, maar door structurele kleinere aanpassingen het onderwijsaanbod passender te maken. Ook andere leerlingen, bijvoorbeeld taalzwakke leerlingen, kunnen van dit aanbod profiteren.
  • In de bijlage staat een overzicht van de leerstof grammatica in de nieuwkomersgroep, zodat de leerkracht daar verder op door kan bouwen.

 

Download het handboek taalonderwijs na de nieuwkomersklas