Inclusief onderwijs, wat bedoelen we hier eigenlijk mee?

27 juni 2024

Home > Inclusief onderwijs, wat bedoelen we hier eigenlijk mee?

Wat is nu eigenlijk inclusief onderwijs? Iedereen heeft daar wel een idee bij en iedereen heeft er een mening over. Sommige scholen zijn al een eind op weg, andere scholen vinden het nog lastig om een idee te krijgen bij wat dit voor hen precies betekent. Om wat meer richting te geven aan beleid rondom inclusief onderwijs, is daarom in mei 2024 het Beleidskader: met elkaar voor alle kinderen en jongeren gepubliceerd. Dit beleidskader maakt duidelijk wat er wordt verstaan onder inclusief onderwijs en wat de kenmerken zijn van een inclusieve leeromgeving. Het kader is opgesteld in samenwerking met onder andere ouders en leerlingen en professionals uit het onderwijs en de zorg.

Definitie inclusief onderwijs

De definitie van inclusief onderwijs die de overheid in het beleidskader gebruikt luidt: “inclusief onderwijs is onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren dicht bij huis, volwaardig en gelijkwaardig toegang hebben tot een inclusieve leeromgeving waarin zij zich samen ontwikkelen en samen leren en participeren.”

Definitie inclusieve leeromgeving

Hoe inclusief onderwijs op een school uitziet, is geformuleerd in de definitie van een inclusieve leeromgeving: “binnen een inclusieve leeromgeving zijn alle kinderen welkom op een school dichtbij huis. Er wordt vanuit een pedagogische basis gewerkt aan de brede ontwikkeling van alle kinderen. Elk kind ontwikkelt zich, wordt gezien en hoort erbij. De kinderen leren met en van elkaar. Het schoolteam is multidisciplinair en biedt de ondersteuning die nodig is om alle kinderen onderwijs te bieden. De inclusieve leeromgeving is toegankelijk voor alle kinderen, leraren en ouders.”

Animatie

Benieuwd naar hoe een inclusieve leeromgeving eruit kan zien? De Rijksoverheid heeft een animatie gemaakt die een indruk geeft van een inclusieve school.

Praatplaat

Naast een animatie is er ook een Praatplaat Inclusief Onderwijs. Hierop is te zien wat inclusief onderwijs is en hoe een inclusieve leeromgeving eruitziet.

Heb je vragen?

Heb je nog vragen over inclusief onderwijs? Dan bieden deze veelgestelde vragen misschien uitkomst. Heb je daarna nog vragen, we denken graag me je mee!