“Mijn rol in de ondersteuningsplanraad geeft me nieuwe perspectieven”

22 januari 2024

Home > “Mijn rol in de ondersteuningsplanraad geeft me nieuwe perspectieven”

Samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft een ondersteuningsplanraad, de OPR. De OPR bestaat uit 8 leden: 4 ouders en 4 medewerkers van verschillende scholen en besturen uit de regio. De OPR denkt actief mee over het beleid van het samenwerkingsverband en de vormgeving van passend en inclusiever onderwijs. Ook heeft de OPR instemmingsrecht op de (meerjaren)begroting en het ondersteuningsplan. Maar hoe ziet dit eruit in de praktijk? We vroegen het aan Cora Schouten, personeelslid van de OPR.

Cora Schouten werkt als intern begeleider op basisschool De Wegwijzer in Krimpen aan Den IJssel. Bijna 2 jaar geleden koos ze ervoor om lid te worden van de OPR. “Bij de OPR vinden we het belangrijk dat alle schoolbesturen vertegenwoordigd zijn. Toen er een positie vrijkwam voor een personeelslid namens stichting PCPO Capelle-Krimpen, zag ik dat als mijn kans om mijn stem te laten horen,” vertelt Cora. “Ik denk mee en deel ervaringen uit de praktijk. Ik zie mezelf als vertegenwoordiger van de ib’ers en van mijn collega’s binnen PCPO. En probeer altijd te denken aan wat het beste is voor alle kinderen.”

Verbinding met het werkveld

Als intern begeleider speelt Cora een cruciale rol in het verbinden van de OPR met de dagelijkse onderwijspraktijk. “Ik ben aanwezig bij de klankbordgroep bijeenkomsten, waar ook de ib’ers van andere scholen en besturen komen, en bij het ib-netwerk binnen ons eigen bestuur. Hier haal ik perspectieven, aandachtspunten en ervaringen op die ik meeneem naar de OPR. Zo zorg ik ervoor dat de stem van de werkvloer gehoord wordt in onze raad,” legt Cora uit. En andersom: “Wanneer er tijdens een OPR-vergadering zaken worden besproken die belangrijk zijn voor intern begeleiders, wordt deze informatie teruggebracht in de eerder genoemde bijeenkomsten.”

Brede samenwerking

De rode draad van de vergaderingen van de OPR is altijd het ondersteuningsplan en de speerpunten daaruit. Ook het kwaliteitsbeleid staat prominent op de agenda. Een ander actueel thema is de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten in lokale werkkringen. Cora: ” Ik ben heel enthousiast over het samenwerken in dit bredere niveau: buiten de muren van je eigen bestuur en samen met de gemeente. We moeten het toch samen doen. Altijd met als doel dat elk kind een passende plek krijgt, zo thuisnabij mogelijk.”

Kijken vanuit een ander perspectief

De OPR is een smeltkroes van ervaringen en expertise. “We hebben leden die financieel heel sterk zijn en anderen die hun inzichten als ouder inbrengen,” zegt Cora. Deze diversiteit maakt de OPR sterk in het vormgeven van beleid dat iedereen ten goede komt. Voor Cora biedt de OPR een kans om dingen vanuit een ander perspectief te zien. “Het dwingt me om afstand te nemen en kritisch te kijken naar beleid en besluiten. Klopt dit? Is het logisch? En bovenal, kan ik het verantwoorden en begrijpen?”

Open voor contact

Cora benadrukt dat de OPR openstaat voor vragen en input. “Als iemand meer wil weten of ideeën heeft, zijn we altijd bereikbaar!” De contactgegevens, verslagen van vergaderingen en meer informatie vind je op de pagina van de ondersteuningsplanraad.