Nieuwe formulieren voor arrangementsaanvragen

1 juni 2024

Home > Nieuwe formulieren voor arrangementsaanvragen

De toekenningsformulieren voor arrangementen zijn vernieuwd. Om het proces te vereenvoudigen is de benodigde informatie opgesplitst in meerdere formulieren. Dat betekent níet dat er meer informatie aangeleverd moet worden. Wat scholen bij de aanvraag moeten aanleveren staat nog steeds op één formulier vermeld. De informatie die wij als samenwerkingsverband daaraan moeten toevoegen, voor bijvoorbeeld de uitbetaling, hebben we eruit gehaald en in een ander formulier gezet. Dit laatste formulier ontvangen scholen na de toekenning ter informatie. Ze hoeven hier niets op in te vullen.

Stappenplan aanvraag arrangement

Voor de volledigheid hierbij een kort stappenplan voor de aanvraag van een arrangement:

  1. Download FORMAT Toekenning individueel arrangement Deel A of FORMAT Toekenning groepsarrangement Deel A;
  2. Upload het formulier in Kindkans zoals je nu ook al doet;
  3. Het formulier wordt verwerkt, eventuele vragen worden gecommuniceerd;
  4. Bij toekenning worden deel B (officieel akkoord) en deel C (betalingsopdracht) opgesteld door het samenwerkingsverband;
  5. Delen B en C worden geüpload in Kindkans;
  6. De school deelt deel C met de financiële administratie, zodat zij op de hoogte zijn van de betaling;
  7. De betaling wordt doorgevoerd;
  8. Download FORMAT Evaluatie arrangement deel D, vul deze in op de in deel A aangegeven momenten en upload deze in Kindkans.

 

Vragen? Laat het ons weten.

We hopen dat dit proces voor een vlottere doorloop van de arrangementsaanvragen zorgt. Mocht je vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebben, neem dan gerust contact met ons op! We hebben ook de stroomschema’s aangepast die de stappen laten zien als je een groepsarrangement, een individueel arrangement of crisisarrangement wilt aanvragen. Je vindt ze op de pagina Ondersteuning aanvragen.