Ondersteuning in de regio

Home > Ouders > Ondersteuning in de regio

Welke ondersteuning een school kan bieden, wisselt per school. Elke school beschrijft dit in een ondersteuningsprofiel. Ouders kunnen het schoolondersteuningsprofiel bekijken om te zien welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning zij mogen verwachten van de school.
Op basis van een schoolondersteuningsprofiel maakt een school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Kan een school niet de gepaste ondersteuning bieden? Dan begeleidt de school de ouder(s)/verzorger(s) verder totdat een passende plek voor hun kind is gevonden.

 

Schoolondersteuningsprofielen (SOP)

Klik hieronder op de naam van een school om het schoolondersteuningsprofiel van deze school te bekijken. De scholen zijn geclusterd per gemeente.