Ondersteuning in de regio

Home > Ouders > Ondersteuning in de regio

Welke ondersteuning een school kan bieden, wisselt per school. Elke school beschrijft dit in een ondersteuningsprofiel. Ouders kunnen het schoolondersteuningsprofiel bekijken om te zien welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning zij mogen verwachten van de school.
Op basis van een schoolondersteuningsprofiel maakt een school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Kan een school niet de gepaste ondersteuning bieden? Dan begeleidt de school de ouder(s)/verzorger(s) verder totdat een passende plek voor hun kind is gevonden.

Schoolondersteuningsprofielen (SOP)

Klik hieronder op de naam van een school om het schoolondersteuningsprofiel van deze school te bekijken. De scholen zijn geclusterd per gemeente. De SOP’s worden op dit moment herzien. In september worden ze hieronder geplaatst.

Scholen in Capelle aan den IJssel

kbs Pieter Bas
Geref. sbo De Cirkel
kbs De Contrabas
Geref. bs De Triangel
Montessorischool Capelle
pc sbo De Balans
kbs De Vijfster
pcb De Ontmoeting
sbo De Bouwsteen
pcbs Groen van Prinsterer
obs Klim-op
pcbs De Horizon
KC Ontdekrijk
pcbs Het Baken
obs De Catamaran
pcbs Sjalom
obs De Tweemaster
pcbs De Fontein
obs West
Capelse Schoolvereniging
obs De Wonderwind

Scholen in Krimpen aan den IJssel

kbs Het Octaaf
Geref. bs Het Mozaïek
obs Rudolf Steiner School
pcbs De Wegwijzer
obs Kortland
pcbs Het Kompas
obs De Groeiplaneet

 

Scholen in Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel)

kbs De Wingerd
pcbs De Loofboom
Montessorischool
pcbs Gideonschool
obs Prins Willem Alexander
pcbs Elimschool
obs Jenaplanschool de Terp