Samenwerking met ouders en leerlingen

We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de scholen goed met elkaar samenwerken. Goed contact over en met de leerling is cruciaal, zeker als er zorgen zijn over een leerling. De komende jaren zetten we daarom in op educatief partnerschap met ouders/verzorgers en hoorrecht voor leerlingen. We willen dat ouders/verzorgers gehoord worden als er zorgen zijn en kunnen meepraten welke ondersteuning er nodig is. Dit is de verantwoordelijkheid van de scholen.

Home > Ouders > Samenwerking met ouders en leerlingen

Educatief partnerschap met ouders

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs aan de leerlingen. Samen zijn ze dus verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers en de school met elkaar in gesprek blijven. Zo kunnen zij profiteren van elkaars kennis bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen voor de leerling. We noemen dit educatief partnerschap.

Om ouders/verzorgers gelijkwaardig partner te kunnen laten zijn, moeten zij informatie kunnen krijgen en vinden over de (on)mogelijkheden binnen (passend) onderwijs en binnen het samenwerkingsverband. Dat doen we met deze website en met ons ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders kunnen ook terecht bij de ouder- en jeugdfunctionaris.

 

Hoorrecht voor leerlingen

Leerlingen hebben binnen ons samenwerkingsverband hoorrecht: zij moeten altijd kunnen meepraten en -bepalen over wat ze denken nodig te hebben aan ondersteuning. Hoorrecht geldt vanaf groep 1.

Wil een school een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband? Dan moet de school de leerling betrekken bij het ondersteuningstraject. Leerlingen worden waar mogelijk betrokken bij de analyse en het formuleren van doelen. Ook mogen leerlingen zelf ideeën en oplossingen aandragen.