Wat is passend onderwijs?

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Wij streven ernaar dat alle kinderen in ons werkgebied zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen, ongeacht hun mogelijkheden of ondersteuningsbehoeften. Dat noemen we inclusief onderwijs.

Meer weten over passend onderwijs? Op deze pagina staat een video die het duidelijk uitlegt.

Home > Ouders > Wat is passend onderwijs?

Basisondersteuning

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed op een reguliere school. Als dit nodig is, biedt een school ondersteuning. Onder deze ‘basisondersteuning’ valt ook hulp bij problemen die regelmatig voorkomen, zoals leesproblemen en rekenproblemen.

 

Extra ondersteuning

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat het leer- of gedragsproblemen heeft. De school onderzoekt dan eerst of zij de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, zelf kan aanbieden. Lukt dat niet, dan kan de school advies en ondersteuning vragen van externen. Dit zijn mensen die op de school komen om samen met school en ouders uit te zoeken wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn en hoe de school en u als ouders daaraan tegemoet kunnen komen. Vaak wordt er een groot overleg georganiseerd, dit heet een schoolondersteuningsteam (SOT). Op deze pagina leest u daar meer over. De externen kunnen afkomstig zijn van het onderwijs, van het expertiseteam van het samenwerkingsverband of vanuit de zorg, de jeugdhulp. Ouders moeten altijd toestemming geven voor dit overleg en worden ervoor uitgenodigd. Ook kan de school extra ondersteuning inkopen.

Tip

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school welke extra ondersteuning de school kan bieden. Een overzicht van de ondersteuning in deze regio vindt u hier.

 

Als de basis- en extra ondersteuning niet voldoende is

Heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan kan het zijn dat het kind (tijdelijk) naar een andere school in de regio gaat die wél passende ondersteuning kan geven, zoals een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).

 

Lees meer