Beleidsadviesgroep

Home > Over ons > Beleidsadviesgroep

De beleidsadviesgroep van SWV Aan den IJssel heeft drie functies:

  • adviseren over het beleid van het samenwerkingsverband;
  • signaleren en als klankbord dienen voor de scholen en voor de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband;
  • een bijdrage leveren aan het voorbereiden van de klankbordgroep bijeenkomsten.

De beleidsadviesgroep bestaat uit een afvaardiging van directeuren (één per schoolbestuur). Samen vertegenwoordigen zij de besturen.

De beleidsadviesgroep komt vijf keer per jaar bij elkaar. De data vind je in de jaarkalender.