Ondersteuningsplanraad

Home > Over ons > Ondersteuningsplanraad

SWV Aan den IJssel heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze bestaat uit vier ouders en vier medewerkers van scholen.

 

Dit doet de Ondersteuningsplanraad

Ouders en personeelsleden van scholen denken in de Ondersteuningsplanraad (OPR) actief mee over het beleid van het samenwerkingsverband en de vormgeving van passend en inclusiever onderwijs. Ook heeft de OPR instemmingsrecht op de (meerjaren)begroting en het ondersteuningsplan.

 

Vergaderingen en verslaglegging

De OPR komt vijf keer per jaar bij elkaar onder leiding van een eigen voorzitter. De directeur-bestuurder sluit altijd bij de vergadering aan en is ook betrokken bij het opstellen van de agenda. Twee keer per jaar vindt een gezamenlijk overleg plaats met de Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast gaan de RvT en de OPR minimaal één keer per jaar op werkbezoek.

De OPR maakt in het voorjaar een jaarverslag en stuurt deze aan de directeur-bestuurder.

 

Contact

De Ondersteuningsplanraad is te bereiken via OPR@aandenijssel.nl.

 

Verslagen van de OPR

• Juni 2023
Maart 2023
Februari 2023