Ondersteuningsplanraad

Home > Over ons > Ondersteuningsplanraad

 

SWV Aan den IJssel heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze bestaat uit vier ouders en vier medewerkers van scholen.

 

Dit doet de OPR

De OPR is de medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband. Ouders en personeelsleden van scholen denken in de OPR actief mee over het beleid van het samenwerkingsverband en de vormgeving van passend en inclusiever onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op de (meerjaren)begroting en het ondersteuningsplan. Dit houdt in dat de bestuurder het voorgenomen besluit alleen mag uitvoeren wanneer de OPR daarmee akkoord gaat.

 

Vergaderingen

De OPR komt vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van een eigen voorzitter. De directeur-bestuurder sluit altijd bij de vergadering aan en is ook betrokken bij het opstellen van de agenda. Twee keer per jaar vindt een gezamenlijk overleg plaats met de Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast gaan de RvT en de OPR minimaal één keer per jaar op werkbezoek.

De OPR maakt in het voorjaar een jaarverslag en stuurt deze aan de directeur-bestuurder.

 

Contact

De Ondersteuningsplanraad is te bereiken via OPR@aandenijssel.nl.

 

Verslagen van de OPR

 

Jaarverslagen OPR