Persoonsgegevens delen? Mail veilig via ZIVVER

20 januari 2024

Home > Persoonsgegevens delen? Mail veilig via ZIVVER

We hechten veel waarde aan privacy. En ook vanuit de AVG hebben we een verplichting om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Daarom hebben we afgesproken dat persoonlijke informatie zoals namen en geboortedata beveiligd verstuurd worden. Jammer genoeg gaat nog steeds regelmatig mis, met als gevolg dat we een melding moeten maken van een mogelijk datalek. Om dit te voorkomen en om ieders privacy te waarborgen willen we je daarom nogmaals vragen om veilig om te gaan met persoonsgegevens. Je kunt veilig en gratis mailen via de ZIVVER plug-in, via deze link.

Ook goed om te weten

Ben je trouwens ook op de hoogte van de onderstaande punten? Goed om ze weer even scherp te hebben:

  • In een dossier in Kindkans mag geen BSN nummer staan. Op het (landelijke) aanmeldingsformulier voor een TLV wordt dit wel gevraagd. Je mag dit vakje leeglaten.
  • Gezondheidsgegevens mogen maximaal 3 jaar worden bewaard. Let daarop bij het invullen van een OPP. Apart vermelden als bijlage is misschien handiger.
  • Deel alleen relevante informatie en zorg ervoor dat je hiervoor altijd toestemming hebt van de ouders. Dit geldt voor het OPP maar ook bijvoorbeeld bij een SOT.
  • Verstuur je een e-mail naar meer ontvangers? Zet de namen van de betrokkenen dan in de BCC. Zo voorkom je het uitlekken van volledige namen en mailadressen.