Posters over doelen van inclusief onderwijs

23 mei 2024

Home > Posters over doelen van inclusief onderwijs

Twee professionals van BLICK op onderwijs, Evie Venema en Lucille Multem, hebben posters gemaakt over inclusief onderwijs. Op deze twee posters zijn de doelen van het rijk richting Inclusief onderwijs in 2035 heel concreet gemaakt. Ze maken duidelijk wat er van wie verwacht wordt. De ene poster is gericht op regionale doelen en de ander op inclusief onderwijs in de school.