Klankbordgroep

Home > Scholen > Klankbordgroep

Drie keer per jaar is er een klankbordgroep voor directies, intern begeleiders, expertiseteamleden, partners vanuit het sociaal domein, leerplichtambtenaren, beleidsambtenaren van de gemeenten en andere professionals. De data van de bijeenkomsten vind je in de jaarkalender.

 

Doel en inhoud van de klankbordgroep bijeenkomsten

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten bespreken we beleid, wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Anderzijds zijn de bijeenkomsten bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen: leren van en met elkaar staat centraal.

Inhoudelijke thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • de route naar inclusiever onderwijs;
  • de werkwijze van het expertiseteam;
  • de werkprocessen van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen;
  • terugplaatsingen;
  • de verkenning van onderwijs-zorgarrangementen.