Lokale werkkringen

Home > Scholen > Lokale werkkringen

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen, met én zonder beperkingen, thuisnabij (binnen de eigen gemeente), samen spelen, werken en leren. Dit betekent niet dat elke school alles kan en alles biedt, maar wel dat samenwerkende scholen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een dekkend netwerk in de wijk of de gemeente. De lokale werkkringen dragen hieraan bij.

We hebben vier lokale werkkringen: Capelle Noord-West, Capelle Zuid-Oost, Nieuwerkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

 

Doel en aanpak van de lokale werkkringen

De samenwerking in de lokale werkkring is gericht op:

 • meer zicht krijgen op het beschikbare aanbod op de scholen in de kring en op het aanbod van het sociaal domein bij de lokale gemeenten;
 • meer zicht krijgen op het benodigde preventief en curatief aanbod in de kring;
 • het thuisnabij mogelijk maken van benodigd (specialistisch) aanbod voor leerlingen;
 • het verminderen van de instroom van leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs;
 • het realiseren van de overstap van gespecialiseerd onderwijs naar regulier onderwijs.

De scholen in de werkkringen bereiken dit door:

 • kennisoverdracht;
 • het toegankelijk maken van extra ondersteuning;
 • het opzetten van hybride voorzieningen;
 • het aangaan van symbioseregelingen;
 • het organiseren van bovenschoolse (groeps)arrangementen;
 • samen te werken met de maatschappelijke partners in de betreffende gemeente/wijk om waar nodig en mogelijk tot integrale arrangementen te komen.

Om de samenwerking te faciliteren en het benodigde aanbod te financieren kunnen de lokale werkkringen een beroep doen op het samenwerkingsverband.

 

Lokale werkkringbijeenkomsten

De lokale werkkringbijeenkomsten zijn voor intern begeleiders, schoolleiders, het expertiseteam en een afvaardiging vanuit de gemeenten (leerplicht, sociaal domein, ambtelijke vertegenwoordiging).

De lokale werkkringbijeenkomsten worden naar behoefte van de werkkringen zelf, maar minimaal twee keer per jaar georganiseerd.