Zo werkt ondersteuning in ons SWV

Home > Scholen > Zo werkt ondersteuning in ons SWV

Zo werkt ondersteuning in ons SWV

De scholen van SWV Aan den IJssel werken handelingsgericht. Bij het realiseren van passend en inclusief onderwijs staan de onderwijsbehoeften van het kind en de benodigde ondersteuning centraal.

Scholen werken samen met ouders (educatief partnerschap) en leerlingen hebben hoorrecht en inspraak bij het plannen en inrichten van onderwijs en ondersteuning. Meer daarover lees je op deze pagina.

Elke school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband komt in beeld als een school handelingsverlegen is of de leerling ondersteuning nodig heeft die niet geboden kan worden.

 

Lees meer