Basisondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we afspraken over de basis­ondersteuning die elke school
moet kunnen bieden en over de kwaliteit daarvan. De basisondersteuning kent drie onderdelen:

1. Basiskwaliteit
 
De kwaliteit op basis waarvan de inspectie voor het onderwijs een school een basisarrangement verstrekt.
 
2. Ondersteuningsstructuur
 
  • Principes van handelingsgericht, oplossingsgericht en opbrengstgericht werken staan centraal.
  • In de interne en externe ondersteuningsstructuur wordt samengewerkt met leerling, ouders, specialisten in en buiten de scholen. Tevens wordt er actief samengewerkt met scholen in de wijk/gemeente.
 
3. Preventieve interventies en licht ondersteuningsaanbod
 
Het aanbod dat elke school kan bieden aan leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben.
 

De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen en wordt voor het grootste deel in de groep/klas aangeboden. De school betaalt de basisondersteuning uit de reguliere bekostiging van het Rijk (lumpsum).

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. Hierin staat hoe de basisondersteuning eruit ziet en welke extra ondersteuningsmogelijkheden de school kan bieden.

 

Verbreden van de basisondersteuning (nieuwe norm)

In de vorige planperiode hebben we ingezet op het versterken van de basisondersteuning. De basisondersteuning 2018-2022 hanteren we als de huidige norm.

In de komende periode werken we planmatig toe naar de nieuwe norm basisondersteuning 2027. De kern hiervan is dat we de basis verbreden (zie afbeelding). Dat doen we door de inzet van het expertiseteam, professionalisering en door het bieden van ontwikkelbudget.