Extra ondersteuning vanuit de school

Home > Scholen > Zo werkt ondersteuning in ons SWV > Extra ondersteuning vanuit de school

Elke school is verantwoordelijk voor het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen van wie de onderwijsbehoeften de basisondersteuning overstijgen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling voor het organiseren van deze extra ondersteuning. Zij bepalen zelf welke extra ondersteuning zij aanbieden en of dit groepsgewijs of individueel is. Ook kunnen scholen hun budget gebruiken om externe hulp in te kopen. Hoe de extra ondersteuning eruitziet, beschrijven scholen in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP).

 

Extra ondersteuning in de praktijk

De extra ondersteuning wordt georganiseerd vanuit de interne ondersteuningsstructuur. Krijgt een leerling extra ondersteuning, dan maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel. De leerling wordt gehoord en betrokken bij de ondersteuning die wordt ingezet. De intern begeleider voert de regie op het OPP en is verantwoordelijk voor het evalueren van de ondersteuning.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

We hebben geen voorschriften over de extra ondersteuning. Daarom is er een gedifferentieerd aanbod van ondersteuning mogelijk. Scholen kunnen onderling met elkaar afspreken welk aanbod van hun extra ondersteuningsmogelijkheden ook toegankelijk is voor leerlingen van andere scholen. Dit gebeurt vooral binnen de lokale werkkringen. Zo creëren we gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor een dekkend netwerk.