Integraal arrangeren

Home > Scholen > Zo werkt ondersteuning in ons SWV > Integraal arrangeren

Het zijn bijna altijd de ouders/verzorgers en/of de leerkracht die als eerste signaleren dat een kind (tijdelijk) iets nodig heeft om zich beter te kunnen ontwikkelen. Om te komen tot de inzet van hulp of ondersteuning, is het van belang dat zij samen nadenken over:

 • welke ondersteuning precies ingezet moet worden;
 • op welke wijze dit georganiseerd moet worden;
 • hoe we evalueren of de ingezette ondersteuning deze leerling daadwerkelijk helpt.

 

Route integraal arrangeren

Binnen het samenwerkingsverband hebben we afspraken gemaakt over hoe het (integrale) arrangeerproces er in grote lijnen uitziet. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 1. Er is iets anders nodig
  De leerkracht, ouders en de leerling zoeken samen een oplossing.
 2. Overleg binnen de school
  De leerkracht, ouders en de leerling komen er niet uit en betrekken de intern begeleider bij het zoeken naar een oplossing.
 3. Overleg met andere betrokkenen
  De school komt er samen met ouders niet uit. Er zijn externe deskundigen nodig. De intern begeleider roept de leden van het schoolondersteuningsteam (SOT) bijeen. Ouders horen hier uiteraard ook bij.
 4. Een toelaatbaarheidsverklaring
  In het SOT kan samen met ouders besloten worden tot aanvraag van een speciale lesplaats of een extra ondersteuningsarrangement. De leerling is betrokken bij dit proces. De aanvraag wordt ingediend bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen en extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Ook is het mogelijk dat de gemeente extra ondersteuning biedt.
 5. Evaluatie en bijstellen van het plan
  Met elkaar worden afspraken gemaakt over wanneer en hoe de inzet van de extra ondersteuning geëvalueerd wordt.

Wanneer wijken we af van arrangeerafspraken

Voor sommige kinderen is het al vóór de leerplichtige leeftijd duidelijk dat zij aangewezen zijn op speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband neemt voor deze kinderen de landelijke richtlijn over. Deze kinderen ontvangen een toelaatbaarheidsverklaring voor hun gehele schoolperiode.

Verstevigen integraal arrangeren

In de komende planperiode finetunen we de methodiek integraal arrangeren. Ook verbeteren we de communicatie over dit thema. We doen dit samen met onze gemeentelijke partners en het sociaal domein; integraal arrangeren is onderdeel van de ontwikkelagenda onderwijs-sociaal domein regio Aan den IJssel. Meer hierover lees je in ons ondersteuningsplan.