Subsidie hoogbegaafdheid toegekend

12 februari 2024

Home > Subsidie hoogbegaafdheid toegekend

In september 2023 hebben we twee subsidies aangevraagd voor het onderwijs aan en de ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen. Goed nieuws: deze zijn toegekend!

Dit geeft ons de financiële ruimte om de komende jaren:

  • de initiatieven bij het Octaaf en de Fontein uit te bouwen en te verstevigen;
  • scholen te ondersteunen bij hun professionalisering op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Behoefte aan professionalisering?

Trainingen willen we zo passend mogelijk bij de vragen inregelen. Dus: wil je als professional of team je kennis op dit gebied vergroten, dien dan een zo concreet mogelijk verzoek in bij het samenwerkingsverband. Samen met het Octaaf, de Fontein, het expertiseteam en externe professionals kijken we wat en hoe we de vragen het beste kunnen beantwoorden.