Tip: bijeenkomsten van Dyslexie Centraal over lees- en spellingsbegeleiding

22 mei 2024

Home > Tip: bijeenkomsten van Dyslexie Centraal over lees- en spellingsbegeleiding

Ben je benieuwd naar wat goede lees- en spellingbegeleiding op ondersteuningsniveau 3 in het basisonderwijs precies inhoudt? En ben je op zoek naar handvatten om te werken aan een duurzame implementatie van een goede aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie op jouw school?

Dan hebben we een goede tip voor jou: de bijeenkomsten die Dyslexie Centraal organiseert met als het thema ‘De onderwijsprofessional centraal: Effectieve en duurzame aanpak van leesproblemen en dyslexie’. De bijeenkomst is een mooie manier om nieuwe inzichten op te doen, kennis te vergroten en tegelijkertijd in contact te komen met collega’s uit de regio.

Wanneer en waar

  • Donderdag 6 juni 2024 in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
  • Donderdag 20 juni 2024 in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam

Meer informatie en inschrijven

https://dyslexiecentraal.nl/actueel/bijeenkomst-po-de-onderwijsprofessional-centraal-effectieve-en-duurzame-aanpak-van.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor  ib’ers, taal-/lees-/dyslexiespecialisten, directeuren en personen die op een andere manier betrokken zijn bij het lees-/taalbeleid op school.

Over het programma

Tijdens de bijeenkomst leren deelnemers wat goede lees- en spellingbegeleiding op ondersteuningsniveau 3 in het basisonderwijs precies inhoudt. Ook geeft Stichting LeerKRACHT handvatten om te werken aan een duurzame implementatie van een goede aanpak van lees- en spellingproblemen op school.  Aan het eind van de middag hebben deelnemers zicht op effectieve aanpakken, zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau. In elke bijdrage wordt steeds een koppeling gelegd tussen onderzoek en praktijk.

Meer informatie lees je via de website van Dyslexie Centraal. Daar vind je ook informatie over de kosten en de link naar het inschrijfformulier.