Webinar dyslexie

9 februari 2024

Home > Webinar dyslexie

Op 21 maart 2024 en op 9 april 2024 organiseert Samenwerkingsverband Midden Holland een webinar voor intern begeleiders, met als thema leerlingen met leesproblemen en/of (ernstige) dyslexie. Ook scholen uit onze regio mogen zich aanmelden.

Inhoud van het webinar dyslexie

De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

Het eerste deel (10.00 – 11.15 uur) is het basisdeel. In dit deel gaan we in op de procedure van signalering, ondersteuning en doorverwijzing van leerlingen met een vermoeden van (ernstige) dyslexie zoals die in Midden Holland is georganiseerd. We gaan in op de zaken zoals het werken met ondersteuningsniveaus, het bieden van de juiste hulp binnen de school, het kunnen onderscheiden van leesproblemen en dyslexie, de criteria voor doorverwijzing, de prevalentie van leesproblemen en dyslexie en het opbouwen van een leesdossier t.b.v. doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg. We richten ons hier in het bijzonder op intern begeleiders die hiervan niet of onvoldoende op de hoogte zijn, bijvoorbeeld doordat je een startende ib’er bent of nieuw in deze regio (de werkwijze verschilt namelijk per regio).

Het tweede deel (11.15 – 12.30 uur) is een verdiepingsdeel. In dit deel gaan we in op actuele thema’s die spelen rondom het onderwerp leesproblemen en (ernstige) dyslexie. Uiteraard gaan we ook in op de kamerbrief en het verbeterplan aanpak dyslexie, zoals die door de ministeries van OCW en VWS zijn gepubliceerd vlak voor de zomervakantie. En wat dat betekent voor de dagelijkse praktijk. De verbinding met andere actuele ontwikkelingen zoals de wijzigingen in de afname van de DMT M3 en E3 die Cito heeft doorgevoerd. We richten ons in dit deel op alle intern begeleiders.

Praktische informatie

 • Wanneer?  
  Donderdag 21 maart 2024 of dinsdag 9 april 2024: je kiest welke datum jou het beste past.
 • Hoe laat?     
  Basisdeel van 10.00 tot 11.15 uur, verdiepingsdeel van 11.15 tot 12.30 uur.
 • Werkwijze
  Digitaal webinar met 1 link voor beide delen.
 • Handig te weten
  Er wordt ook gebruik gemaakt van Mentimeter om de bijeenkomst meer interactief te maken. Het is daarom handig het webinar op een computer of tablet te volgen en daarnaast een telefoon bij de hand te hebben.

Inschrijven

Ben je intern begeleider en wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar secretariaat@swv-po-mh.nl 
In deze mail plaats je:

 • je naam
 • de naam van je school
 • de datum waarop je deelneemt (21 maart of 9 april)
 • welk deel je wilt bijwonen: het basisdeel, het verdiepingsdeel of beide