Zelfevaluatie basisondersteuning

13 december 2023

Home > Zelfevaluatie basisondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we afspraken over de basis­ondersteuning die elke school
moet kunnen bieden en over de kwaliteit daarvan. De basisondersteuning kent drie onderdelen: basiskwaliteit, ondersteuningsstructuur en beschikbare interventies op scholen.

Toewerken naar een bredere basis op elke school

In de komende periode werken we toe naar de nieuwe norm basisondersteuning 2027. De kern van die nieuwe norm is dat we de basis op elke school versterken en verbreden. Hiermee willen we onze ambitie realiseren: het bieden van een inclusief onderwijs- en ondersteuningsaanbod binnen het reguliere onderwijs, waarbij kinderen met en zonder beperkingen samen spelen, werken en leren.

Inzicht helpt ons om te ontwikkelen

We vinden het belangrijk om goed in beeld te hebben waar het realiseren van basisondersteuning goed gaat en waar het beter kan. Zo kunnen we (scholen, besturen en samenwerkingsverband) elkaar actief helpen en blijven we ons ontwikkelen in het belang van de leerling. Het monitoren helpt ook om inzicht te krijgen in of financiële middelen voor passend onderwijs doelmatig worden ingezet.

Om ervoor te zorgen dat zowel scholen, besturen als het samenwerkingsverband dit inzicht en overzicht krijgen, werken we met een zelfevaluatie-instrument. Dit is een online vragenlijst die alle scholen eenmaal per jaar invullen.

Vul de vragenlijst in voor 22 december

Recent heeft de directeur en intern begeleider van elke school een e-mail ontvangen met het verzoek om de online vragenlijst/zelfevaluatie in te vullen. Dat duurt ongeveer 20 minuten. We vragen alle scholen om dit voor 22 december 2023 te doen.

Het vervolg

Na de kerstvakantie analyseren we de uitkomsten van de vragenlijsten. Er volgen dan rapporten per schoolbestuur, op kringniveau en op samenwerkingsverbandniveau. Zo krijgen we op alle niveaus zicht op wat, waar op welk niveau beschikbaar en nodig is. De zelfevaluatie helpt de scholen en om in gesprek te gaan over kwaliteitszorg en de basisondersteuning. In het voorjaar komt dit onderwerp ook terug tijdens de klankbordgroep en bijeenkomsten van de lokale werkkringen.