naar hoofdpagina

Welkom

Hartelijk welkom op de website van
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel.

Binnen ons samenwerkingsverband werken wij met schoolbesturen, scholen en ketenpartners samen om leerlingen in het primair onderwijs passend onderwijs te bieden.

De scholen aangesloten bij ons samenwerkingsverband zijn gevestigd in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel).

Mocht u op de website niet de informatie vinden die u zoekt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Nieuws

Informatie voor ouders over passend onderwijs

De overheid heeft een brochure gemaakt voor voor ouders over passend onderwijs. 

maandag 16 mei 2022
Nieuwsbrief maart 2022

Lees in de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. 

donderdag 31 maart 2022
Beoordelingskader Afgifte TLV (en extra ondersteuningsarrangementen)

Het samenwerkingsverband streeft naar een sterke basis op elke school, steun waar nodig en 
specialistische arrangementen als het moet. Indien er ondersteuning nodig is, sluit deze zo goed mogelijk aan bij de behoeften van de leerling, school en ouders.

Lees onderstaand beoordelingskader.

dinsdag 15 maart 2022
Even voorstellen

De heer Jos Gerards is directeur-bestuurder a.i. van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

maandag 02 augustus 2021
Nieuws vanuit de ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad verwelkomt met ingang van het schooljaar 2021-2022 twee nieuwe leden, t.w. mevrouw F. Jongekrijg (personeelsgeleding) en de heer J. Bosveld (oudergeleding).

donderdag 01 juli 2021
Herziening Handreiking Schoolondersteuningsteams
Naar aanleiding van de evaluatie van de handreiking door jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, zijn aandachts- en ontwikkelpunten opgepakt. Het herziene document is een compacte versie met diverse doorklikmogelijkheden.
dinsdag 13 juli 2021
Even voorstellen: Inge Korfer

Inge Korfker is orthopedagoog voor ons samenwerkingsverband. Zij fungeert als aanspreekpunt en denkt mee met intern begeleiders en directies bij het versterken van de basisondersteuning en het realiseren van extra ondersteuning op de scholen. Verder is zij actief betrokken bij complexe casuïstiek en combinaties tussen onderwijs en jeugdzorg (OZA).

woensdag 15 september 2021

Agenda

dinsdag
24-05-2022 10:30 uur

Vergadering auditcommissie
woensdag
08-06-2022 10:00 uur

Vergadering raad van toezicht
woensdag
08-06-2022 15:00 uur

Leerwerkkring Dyslexie
maandag
13-06-2022 10:00 uur

Vergadering raad van toezicht

volledige agenda